Häagen-Dazs™ 以簡約,嚴謹的理念作為品牌的立足點,致力尋找世界各地品質最好的百分百原材料,製造至臻完善的雪糕。Häagen-Dazs™對高品質的堅持,使Häagen-Dazs™成為半世紀優質雪糕的代號。

Häagen-Dazs

183

1/F

2955 9826

12:00 - 22:30(Mon - Fri),11:00 - 23:00(Sat,Sun,PH)

www.haagen-dazs.com.hk